Tervetuloa Montessoriin

Montessoripedagogiikan mukaisesti samassa ryhmässä toimivat noin 3-6 -vuotiaat.

Heillä on kehityksessään paljon yhteistä: vaikutteita ja oppia vastaanottavainen mieli sekä ns. herkkyyskaudet kielelliseen oppimiseen, aistien kehittämiseen, järjestykseen ja sosiaalisuuteen.

Ryhmän isommat lapset ovat pienemmille esikuvia ja apuohjaajia. Pienet oppivat myös katselemalla isompien toimia. Kukin lapsi saa kantaa vastuuta ryhmästä oman ikätasonsa ja kypsyytensä mukaisesti. Saman ryhmän kokoonpanossa lapsi voi kokea tärkeät kasvun vaiheensa: autettavasta lapsesta auttajaksi.

Lapsen kehityksessä ja itsenäistymisessä aikuinen voi auttaa häntä järjestämällä ympäristön, jossa on lasta kiinnostavia asioita. Montessorileikkikoulun valmistellussa ympäristössä on montessorivälineistö, jonka avulla lapsi voi toimia omien edellytysten avulla. Välineistö jaetaan viiteen alueeseen: käytännön töihin, aistimateriaaleihin, äidinkielen materiaaliin ja matematiikan välineistöön sekä kulttuuriin. Monet välineistä ovat ns. itsekorjaavia, jolloin lapsen on mahdollista keksiä ratkaisu itse.

Montessoriohjaajien yksi tärkeimmistä tehtävistä on havainnoida lapsia. Siten he selvittävät, mikä kehitysvaihe ja herkkyyskausi on kullakin lapsella meneillään. Näin he löytävät lasten kiinnostuksen kohteet ja osaavat esitellä heille oikeat työt. Kun työ on lapselle näytetty, se on siitä lähtien hänen vapaasti otettavissa. Montessoriohjaajat pitävät lasten työskentelystä kehityspäiväkirjaa. Jokainen lapsi saa edetä omaan tahtiinsa. Mihinkään ei ole pakko tai kiire, eikä kilpailua ole.

Montessoriryhmässä tuetaan lapsen omatoimisuutta. Lapsi tarvitsee apua oppiakseen, mutta varsinaisessa oppimistilanteessa lapsi saa mahdollisuuden kokeilla selviääkö itse. Tarpeeton apu on este lapsen kehitykselle. Maailman kaikkiin maanosiin levinneeseen monessorimenetelmään kuuluukin tunnuslause: "Auta minua tekemään itse".